Teollisuuden uutisia

Syitä ja ratkaisuja hydraulimoottoreiden lämmitykseen

2021-11-16
Hydrauliset moottoritja hydraulipumput ovat kaksi tärkeintä lämmönlähdettä hydraulijärjestelmissä. Hydraulimoottori on toimilaite, joka pääasiassa suorittaa pyörivän liikkeen, joka on prosessi, jossa paineenergia muunnetaan mekaaniseksi energiaksi. Hydraulipumppu on prosessi, jossa mekaaninen energia muunnetaan paineenergiaksi, jonka tarkoituksena on tarjota painelähde koko hydraulijärjestelmälle. Tänään analysoimme hydraulimoottorien lämmitysongelmaa. Lämmitys on väistämätöntä koko hydraulijärjestelmässä, mutta lämmitystä on valvottava tarkasti. Kuten nimestä voi päätellä, lämpö on energiahukkaa, eli suuri osa tehosta muuttuu suoraan lämmöksi turhaa työtä tehtäessä. Toisin sanoen samoissa työoloissa mitä vakavampi hydraulimoottorin lämmitys on, sitä huonompi on sen suorituskyky.hydraulinen moottorion, ja yleinen mekaaninen hyötysuhde on alhaisempi. Siksi hydraulimoottoria suunniteltaessa staattisen paineen tasapainon ja mekaanisen kitkakertoimen tulee olla mahdollisimman pieniä, jotta mekaanista hyötysuhdetta voidaan parantaa mahdollisimman paljon, eikä hydraulimoottori synnytä vakavaa lämpöä. On kuitenkin väistämätöntä, että hydraulimoottori tuottaa lämpöä käytön aikana.


Voi olla kaksi tekijää, jotka määräävät lämmityksenhydraulinen moottori, nimittäin työpaine ja työnopeus. Yleensä mitä korkeampi paine ja nopeus, sitä vakavampi hydraulimoottorin kuumeneminen on.


Yleensä käyttööljyn lämpötilahydraulimoottorittulisi säätää alle 70 astetta niin paljon kuin mahdollista. Jos se on liian korkea, on käytettävä jäähdytysjärjestelmää. Yleiset jäähdytysjärjestelmät ovat vesi- ja ilmajäähdytteisiä, ja vesijäähdytyksen vaikutus on parempi. Mitä paremmin hydraulijärjestelmän lämmitystä ohjataan, sitä parempi on hydraulijärjestelmän vakaus, eikä hydraulikomponenttien kanssa ole ongelmia.

hydraulimoottorit

Puh
Sähköposti